RUBIS Femelle BLUE SMOKE 03 janvier 2020

RUBIS

Femelle

BLUE SMOKE

Née le 03 janvier 2020

RESERVEE

Cliquez sur une photo pour voir son Diaporama